Kıbrıs Muhasebe

HİZMETLERİMİZ

24 Jan

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

There are no translations available.

ofis3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2.Maddesinin A bendinde belirtilen işleri yapmak.

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

19 Jan

Tasdik Hizmetleri

There are no translations available.

tasdikGerçek ve Tüzel Kişilerin/ Şirketlerin, Dernek ve Vakıfların, bunların işletme ve teşebbüslerinin, Mali Tablolarını (bilanço, gelir tabloları ve eki tablolar), vergi kanunlarına göre verilmiş beyanlarını...

19 Jan

Denetim Hizmetleri

There are no translations available.

denetimMuhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması...

19 Jan

Danışmanlık Hizmetleri

There are no translations available.

danismanlikMali Danışmanlık Hizmetleri Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi, Muhasebe uygulama ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi

Telif Hakkı © 2011 Halil Öksüz. Tüm hakları saklıdır.Kıbrıs Girne Tüp Bebek