Kıbrıs Muhasebe

Tasdik Hizmetleri

 • tasdikGerçek ve Tüzel Kişilerin/ Şirketlerin, Dernek ve Vakıfların, bunların işletme ve teşebbüslerinin, Mali Tablolarını (bilanço, gelir tabloları ve eki tablolar), vergi kanunlarına göre verilmiş beyanlarını, vergi kanunlarıyla ilgili taleplerini, ilgili mevzuat, vergi kanunları ve genel kabul görmüş muhasebe Şirketlerin Dönem Sonu Mali Tablolarını ve Beyanlarını;

 • Katma Değer Vergisi İadesi ve Beyanlarını;

 • Gerçek Kişilere Ait İşletme ve Teşebbüslerinin Dönem Sonu Mali Tablolarını ve Beyanlarını;

 • Veraset ve İntikal Vergisine Tabi İşlemleri (Mali Tablolar ve Beyanlar);

 • Kamu Borçları Erteleme ve Taksitlendirme Talepleri Değerlendirmelerini;

 • Yatırım İndirimi İşlemlerini;

 • Vergi Muafiyet ve İstisnaları;

 • Yeniden Değerleme, Değer Artış Fonlarını;

 • İştirak Kazançlarını;

 • Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirliği ve Uygulamaları;

 • Stok Değerlemelerini;

 • Dernek ve Vakıfların Muafiyetle ilgili İşlemleri;

 • Diğer Teşvik, İstisna ve Muafiyetle ilgili İşlemleri;

 • ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri;

 • 4325 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası İşlemleri;

 • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi İşlemlerini denetler ve tasdik ederandartlarına uygunluğu açısından denetler ve tasdik eder.

Telif Hakkı © 2011 Halil Öksüz. Tüm hakları saklıdır.Kıbrıs Girne Tüp Bebek