Kıbrıs Muhasebe

Denetim Hizmetleri

 • denetimMuhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması,

 • Sektör analizleri ve şirketin sektör içindeki yerinin tespitine yönelik çalışmalar,

 • Talep edilecek diğer konular (Satın alınacak veya ortak olunacak şirket varlıklarının değerlenmesi)

 • Uluslararası Muhasebe Standartları, Türk Vergi Mevzuatı çerçevesinde genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak mali denetimlerinin yapılması ve raporlanması,

 • Vergi Denetimi

 • Şirket yetkililerinin talep ettiği özel raporların hazırlanması (Sınırlı inceleme ve raporlamalar

 • İç Denetim

 • Karlılık ve Verimlilik Denetimi

 • Kredi Verilebilirlik ve Kredi Uygulamaları Denetimi

 • Şirket Devir, Satın Alma ve Değerleme Denetimi

 • Özel Amaçlı Diğer Denetimler

Telif Hakkı © 2011 Halil Öksüz. Tüm hakları saklıdır.